ET3 NL


ET3 Nederland is een jong ingenieursbureau met ambitieuze duurzaamheidsplannen en geweldige producten. ET3 is onderdeel van dezelfde groep die ook de Quantum Train en HTS-powercables lanceert. HTS-powercables.nl wil alle hoogspanningslijnen ter wereld ondergronds brengen en vervangen door supergeleidingskabels. De wereld gaat er dan al een stuk mooier uit zien. Het doel van de Quantum Train is om alle spoor ter wereld te vervangen door de meer duurzame en snellere solar powered Quantum Train. Deze drie technologieen tesamen maken sterke economische groei mogelijk door de combinatie van onze patenten, productie in Nederland en sterke exportmogelijkheden.

ET3 NL is de officiele vertegenwoordiging van ET3 Global Alliance. ET3 Global Alliance is eigendom van licensees. De Nederlandse directie maakt onderdeel uit van het management team van ET3 Global Alliance. Zie ook www.ET3.com.
 

Waarom ET3 en de e-Cap?
De high-tech e-Cap is gebaseerd op supergeleiding, een eeuw geleden ontdekt door K. Onnes. In serieproductie kunnen de e-Caps uiteindelijk relatief goedkoop worden geproduceerd, mede omdat ze geen motor bevatten. De voortstuwing komt uit de lineaire motor in de magneetrail. Wij hopen uw hart en mind te winnen om in Nederland duizenden kilometers nieuwe, duurzame infrastructuur aan te leggen in een public/private partnership. Een miljardenproject dat duizenden nieuwe banen creeert en de CO2-uitstoot meer zal terugdringen dan alle windmolenparken bij elkaar.

Beleidsmakers zijn tot op heden nog niet op de hoogte van het feit dat duizenden kilometers ET3 goedkoper is aan te leggen dan de windmolens terwijl het spoor en de snelwegen worden ontlast. 'De vijfde modus van transport' gaat er logischerwijs komen. De vraag is wanneer en welk land het initiatief neemt. Nederland wil inzetten op maakindustrie in duurzaamheidstechnologie. Welk ander concept kan duizenden nieuwe banen opleveren? Al dat wij vragen is publiek debat en objectief, vergelijkend onderzoek. Graag vernemen wij uw bijdrage op onze social media.

Uiteindelijk wordt deze vijfde modus van transport wereldwijd aangelegd en gaat ondergronds snelheden tot 6500 km/uur behalen. In Nederland wordt naar verwachting uiteindelijk iedere wijk verbonden. Nader onderzoek en publiek debat zou zinvol zijn zodat architecten- en ingenieursbureaus initiele plannen en berekeningen kunnen presenteren aan het publiek en aan politieke partijen zodat zij op basis van objectieve gegevens ook kiezen voor de aanleg van verbeterde en duurzame mobiliteit.


Ralph Bakker